GA Tarragona | POLÍTICA DE PRIVACITAT
GA · Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona
gestors, administratius, col·legi, oficial, Tarragona, gestions, tràfic, fiscal, laboral, comptable, empreses, gestores, adiministrativos, colegio, oficial, tráfico, gestiones, contable, empresas, col·legi gestors administratius Tarragona, col·legi de gestors administratius, colegio de gestores administrativos Tarragona
460
page-template-default,page,page-id-460,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT.

 

 1. ABAST

La present Política de privacitat de Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona. regula l’obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d’Internet de l’entitat.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona podent-se exercir els drets pertinents segons el que s’exposa en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i/o interessats a la corresponent web. Aquests textos poden ser modificats i/o actualitzats segons les necessitats i activitats dutes a terme per Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona.

 

Qui és responsable del tractament de les seves dades?

Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona, és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que la mateixa presta.

Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades.

 

Les dades identificatives del responsable de tractament són:

Raó Social o Nom de l’Empresa: Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona
CIF: Q4361001C
Direcció: C/ August, Nº5, 5º5ª
Població: Tarragona
Codi Postal: 43003
Telèfon / e-mail: 977 25 22 44/ gestarragona@gestores.net
Contacte amb el DPD: gestarragona@gestores.net

 

Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?       

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden recaptar de l’usuari seran tractades amb les finalitats de:

 • Gestió de les seves dades de contacte per a solucionar dubtes o suggeriments, sent la base legal el seu consentiment.
 • Gestió de les seves dades per poder tramitar la seva alta com a col·legiat exercent al col·legi.
 • Gestió de les seves dades per poder tramitar la seva alta com a col·legiat no exercent al col·legi.
 • Gestió de les seves dades de contacte per tramitar les seves sol·licituds de pressupost, sent la base legal el seu consentiment, així com l’execució d’una relació precontractual.
 • Enviar, si escau, notificacions que puguin ser del seu interès, sent la base legal el seu consentiment

 

S’informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris.

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

 

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l’usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la qual van ser captats.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades poden ser comunicades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i comercial pròpia del servei que li prestem, així com als següents tercers de confiança de Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona:

 • Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com a proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.
 • Tercers que ens ajuden a proveir el servei d’alta de col·legiats exercents i no exercents.

Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació on-line, Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers en no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, sent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

 

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i a la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de les Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació , supressió, oposició i limitació al tractament.

Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona
C/ August, Nº5, 5º5ª, 43003 Tarragona
gestarragona@gestores.net

 

Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com presentar reclamació davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si ho considera oportú.

 

 1. COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:

Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona
C/ August, Nº5, 5º5ª, 43003 Tarragona
gestarragona@gestores.net

 

 1. COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona recomana que, abans d’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades de la present pàgina web, es llegeixin detingudament l’avís legal, política de cookies i política de privacitat.

En tot cas, l’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d’un tercer, l’usuari es fa responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

 

 1. RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del mateix Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona, tot això segons les possibilitats i objectius pels quals estan concebuts. Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

 

 1. INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona amb domicili a C/ Agugust 5, 5º 5ª 43003 Tarragona i amb la gestió del domini d’Internet https://gestorsadministratiustgn.cat/ inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats mitjançant el e-mail gestarragona@gestores.net. Qualsevol altre activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat nombrada amb anterioritat, propietària d’aquest domini.

 

 1. INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web dels quals sigui ella el titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos un cop hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

Col·legi de Gestors Administratius de Tarragona recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l’ús):

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital”, que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que sol freqüentar.
 • Als usuaris d’eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s’explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.
 • Si l’usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d’una xarxa social ha de preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No s’han de comunicar a tercers els noms d’usuari i contrasenya, ni compartir entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s’han de comunicar a tercers i/o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar als pares o tutors.
 • S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comuna de la casa.
 • S’han d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.
 • Assegurar-se que els controls de verificació de l’edat estan implementats.
 • Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món online i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d’allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil d’usuari del menor.
 • Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.