Des del passat dia 1 de juny de 2020, s’aixeca la suspensió dels terminis administratius i es reprèn el còmput del termini de dos mesos per a la presentació de sol·licituds, a comptar des del dia següent a la publicació en el DOGC de la Resolució JUS/334/2020, de 7 de febrer, per la qual es convoquen les proves per obtenir el títol de gestor administratiu, en virtut de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que ha estat publicat a BOE de data 23 de maig, per Resolució del Congrés del Diputats de 20 de maig.

Les sol·licituds de participació, per concórrer a la convocatòria de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu, es podran presentar fins al dia 6 de juliol.